Πανελλήνιο 8ball Πάτρα.

Εσωτερικό Συλλόγου – Εις μνήμη Βακαλόπουλου Γιώργου

Διαιτητές Συλλόγου

Απονομές Πανελλήνιου Αμερικάνικου – Κρήτη ΠΕΦΙΜ Ηρακλείου

Απονομές από Διοργανώσεις Α.Ο. Ακαδημία

Απονομές από Αρτινόπουλο Διονύση

Παγκόσμιο Κέρκυρα – 1998

Πανευρωπαϊκό Ομάδων – 1996

Παγκόσμιο 1996

Απονομές σε αθλητές του συλλόγου με διακρίσεις για τα 10 χρόνια

A.O. Aκαδημία 1992

Πανελλήνιο Carde 47/2 – 1990

12/13