Απονομές Πανελλήνιου Αμερικάνικου – Κρήτη ΠΕΦΙΜ Ηρακλείου

Απονομές από Διοργανώσεις Α.Ο. Ακαδημία

Απονομές από Αρτινόπουλο Διονύση

Απονομές σε αθλητές του συλλόγου με διακρίσεις για τα 10 χρόνια

4/4