ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΜ ΑΚΗ ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΜ ΑΚΗ ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟ